GLASTAG

GLASPARTNER LEVERER GLASTAG OG GLAS TIL TAGET

Vi mennesker trives typisk bedst, når vi opholder os i rum med meget naturligt lys. Det naturlige lys kommer ofte ind via vinduerne, men et fantastisk supplement er lys fra oven. Typisk via et ovenlysvindue, men det kan også være via større arealer som et glastag. Ved begge løsninger hjælper Glaspartner gerne med at finde en løsning, som lever op til de lovmæssige krav til sikkerhed og som designmæssigt passer ind.

Der anvendes generelt lamineret glas som inderste glas. I tilfælde af brækage, bliver de skarpe glasskår hængende i lamineringsfolien. Der kan ikke anvendes hærdet glas, da dette ved brækage vil falde ned. Hvis der opsættes et net eller på anden måde sikres, at glasset ikke kan falde ned, kan man undlade det laminerede glas.

Når der anvendes enkeltlagsglas, skal dette være lamineret glas. På grund af størrelse eller specielle montageforhold kan det være nødvendigt at anvende kombinationen hærdet/lamineret glas hærdet + hærdet. Glas i tag kan dimensioneres iht. SBI 215, som angiver styrken for forskellige glastyper, samt anviser beregningsprincipper.

Ved fastlæggelse af last på glas i tag skal man være opmærksom på risiko for ”ekstra” snelast pga. nedskridning fra højere liggende tage henholdsvis pga. lægivning (fx. rytterlys). Glas i tag og glastag dimensioneres som udgangspunkt ikke for personlast (punktlast pga. personadgang på glasset).